فروش بیش از ۶۶۰ هزار خانه در ترکیه از ژانویه تا جولای ۲۰۲۱

ترکیه بیش از ۶۶۰ هزار خانه در ژانویه ۲۰۲۱ تا ژوئیه ۲۰۲۱ فروخته است. فروش املاک مسکونی به خارجیان ۴۷ درصد افزایش یافته و در ۷ ماهه اول ۲۰۲۱ نزدیک به ۲۵ هزار واحد رسیده است.

فروش به خارجی ها:

فروش املاک مسکونی به خارجیان در دوره ۷ ماهه به ۲۴.۹۸۳ واحد رسید که ۴۶.۹ درصد از ۱۷.۰۰۳ در مدت مشابه سال گذشته (۲۰۲۰) افزایش یافته است.

سهم استانبول از این فروش با ۱۲.۰۵۹ خانه ، و شهرهای تفریحی مدیترانه ای آنتالیا (آلانیا) با ۴.۹۲۱ خانه و آنکارا با ۱.۵۸۸ خانه بوده اس.