این پروژه زیبا در محله کارگیجاک در جاده خیابان قدیمی قازی پاشا ، ۱۰۰ متر از دریا و تنها ۲۵ کیلومتر از فرودگاه قازی پاشا ساخته می شود. مساحت زمین: […]

52 m² 1 bed 1 bath