همه چیز درباره پاسپورت ترکیه

روزانه هزاران نفر از سراسر جهان از ترکیه بازدید می کنند. ترکیه دارای ثروت زیادی مانند زیبایی های طبیعی ، ارزش های فرهنگی ، ساختار تاریخی و مزایای جغرافیایی است. پاسپورت و شهروندی ترکیه برای بسیاری از خارجی ها بسیار مهم است. اخذ شهروندی و پاسپورت ترکیه امروزه بسیار آسان است. خارجی ها می توانند تابعیت و گذرنامه ترکیه را به صورت خرید ملک یا از طریق سرمایه گذاری روی مبلغی خاص بدست آورند.

روش های دریافت پاسپورت ترکیه:

دریافت گذرنامه از طریق چندین روش امکان پذیر است. یکی از روش های ساده و مطلوب از طریق قانونی که به تازگی تنظیم شده می باشد. پیش از این، برای دریافت پاسپورت ترکیه، باید ملکی به ارزش ۵۰۰.۰۰۰ دلار خریداری می کردید. اما در حال حاضر با وجود این آیین نامه جدید در سپتامبر ۲۰۱۸ ، قیمت به نصف (۲۵۰.۰۰۰ دلار) کاهش یافته است. تهیه پاسپورت ترکیه به طرز قابل توجهی مهم است. از طرف دیگر، با افتتاح حساب بانکی در ترکیه می توانید پاسپورت ترکیه خود را داشته باشید و باید مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ دلار سرمایه گذاری کنید. به این ترتیب می توانید طی ۶۰ روز گذرنامه دریافت کنید.

مزایای پاسپورت ترکیه:

۱) طبق آیین نامه جدید ، می توانید پاسپورت و شهروندی ترکیه را فقط در 30 روز کاری دریافت کنید.

۲) شما به راحتی می توانید از ۷۷ کشور بدون ویزا دیدن کنید و حق ورود آسان به 26 کشور منطقه شینگن را دارید.

۳) این پاسپورت جزو ۳۰ گذرنامه برتر در سراسر جهان است.

۴) این پاسپورت برنامه های تحصیلات و بازپرداخت دانشگاه را به شما ارائه می دهد.

۵) در مدت زمان معلوم به اجازه اقامت نیازی ندارید.

۶) هنگامی که این پاسپورت را دارید ، می توانید مانند یک شهروند ترکیه ای از برنامه های بازنشستگی بهره مند شوید.

۷) شما حق رأی در انواع انتخابات را دارید.

۸) شما از کلیه حقوق پزشکی بهره مند می شوید.

۹) در صورت داشتن گذرنامه ترکیه می توانید تابعیت مضاعف دریافت کنید. فردی که همزمان شهروند دو کشور مختلف است دارای تابعیت مضاعف است. (ترکیه اجازه تابعیت مضاعف را می دهد ، اگر در کشوری زندگی می کنید که اجازه تابعیت مضاعف را نمی دهد ، می توانید از برنامه Turquoise Card بهره مند شوید. Turkuaz Card به شما پیشنهاد می دهد از کلیه حقوق ترکیه استفاده کنید. فقط ، شما حق رای ندارید و در ترکیه برای مقامی انتخاباتی انتخاب شوید.) شما باید اطلاعات مربوط به تابعیت مضاعف را بخوانید.

۱۰) اعتبار پاسپورت ترکیه ۱۰ سال است.

انواع پاسپورت ترکیه:

۱) پاسپورت ویژه که دارای رنگ سبز است: مقامات عالی دولت.

۲) پاسپورت معمولی که دارای رنگ قرمز است: گذرنامه شهروندان ترکیه. خارجی ها ممکن است از طریق تابعیت پاسپورت معمولی بدست آورند.

۳) پاسپورت دارای مهر خدمات ، که دارای رنگ خاکستری است: مقامات دولتی ، روزنامه نگاران و غیره

۴) پاسپورت دیپلماتیک ، که دارای رنگ مشکی است: دیپلمات ها و سفیران