مالیات سالیانه ملک در ترکیه

قانون مالیات در ترکیه برای خارجی ها و اتباع یکسان است. مالیات بر دارایی باید سالانه پرداخت شود. ارزش مالیات بر اساس ارزش ملکی محاسبه می شود که در سند مالکیت ذکر شده است. نرخ مالیات به نوع ملک و مکان آن بستگی دارد. این هزینه با توجه به تورم در ترکیه قابل تغییر است.

این مبلغ می تواند به دفاتر شهرداری آلانیا ، یک بار در سال یا دو بار در سال پرداخت می شود – نیمی از آن در ماه مه و نیمی از آن در ماه اکتبر.

آپارتمان و ویلا: ۰.۲٪

فروشگاه ها و دفاتر: ۰.۴٪

زمین: ۰.۲٪ و ۰.۶٪