ما در کنار شما هستیم
برای همیاری

ما تمام خدمات مورد نیاز شما را زیر یک چتر جمع آوری کرده ایم. ما تمامی خدمات را با شرکت های زیرمجموعه خود مانند دفتر بیمه ، دفتر حسابداری ، دفتر پس از فروش ، دفتر اجاره و دفتر وکالت خود ارائه می دهیم.

ما در مراحل خرید ملک به شما کمک می کنیم. فروش یک ملک پایان ماجرا نیست. در واقع آغاز ماجراست.

مزایای آلانیا

اجازه اقامت

شهروندی ترکیه

تاپو (سند مالکیت)

مراحل خرید ملک

رهن (خرید اقساطی)

مالیات سالیانه ملک

مالیات سود سرمایه

مالیات بر ارث

سرمایه گذاری

مراحل فروش ملک

قدم به قدم با شما همراهیم

شما سزاوار بهترین مشاوره هستید

“با بیش از ۱۵ سال تجربه”