تاپو (سند مالکیت)

تاپو – این تنها سندی است که حقوق مالکیت ملک در ترکیه را اثبات می کند. همه تاپوها در اداره ثبت اسناد ذخیره و صادرمی شوند.

صاحبان ملک در ترکیه می توانند هم به صورت شخص حقیقی و هم حقوقی ثبت شده و در ترکیه یا خارج از کشور باشند. چندین مالک می توانند در یک تاپو ثبت شوند ، اما سهم آنها از این ملک متفاوت است. حداکثر تعداد مشترکین برای یک تاپو ۱۰ نفر است. هیچ محدودیت سنی وجود ندارد. تعداد مالکان و منافع مالکیت توسط خریدار تعیین می شود.

خریدار می تواند تاپو را فقط پس از پرداخت کل ارزش ملک دریافت کند.

برای شروع روند ثبت تاپو ، تمام صاحبان آینده املاک و مستغلات باید اسناد زیر را داشته باشند:

• یک کپی از گذرنامه
• ۲ قطعه عکس در اندازه گذرنامه (۳.۵ * ۴.۵ سانتی متر)
• شماره مالیات ترکیه.

هزینه های دریافت تاپو:

۱. مالیات ملک، که ۴٪ ارزش ارزیابی شده است و توسط شهرداری تعیین می شود.

۲. وظیفه دولت در برابر بانک دولتی ترکیه ، حدود ۸۰ یورو است.

۳. خدمات مترجم مجاز و معتبر، حدود ۴۰ یورو