به روز باشید

اخبار و
دانستنیها

آخرین اخبار از آلانیا و سراسر ترکیه.

ما از همه چیز برای شما می گوییم، از سبک زندگی در آلانیا

تا تغییرات در ملک، قانون و دولت ترکیه.