اجازه اقامت

به عنوان صاحب خانه یا مستاجر ملک ، شما واجد شرایط داشتن مجوز اقامت در ترکیه هستید. همسر و فرزندان صاحب خانه (زیر 18 سال) نیز از مجوز اقامت برخوردار خواهند بود.

مدت زمان مجوز هر اقامت یک سال است و قبل از انقضا باید آن را تمدید کنید. اگر مجوز اقامت به مدت ۵ سال پشت سر هم دارید ، در سال ششم حق درخواست شهروندی ترکیه را خواهید داشت. اگر مجوز اقامت ۸ ساله را پشت سر هم داشته باشید در سال نهم حق دریافت مجوز اقامت دائم را خواهید داشت.

مدارک زیر برای درخواست مجوز اقامت مورد نیاز است

  • 4 عدد عکس گذرنامه ای

  • کپی گذرنامه و آخرین تاریخ ورود

  • پر کردن فرم درخواست آنلاین

  • بیمه درمانی (سنین ۱ تا ۱۷ سال و ۶۶ سال یه بالا الزامی نیست )

  • کپی سند تاپو (صادر شده توسط اداره ثبت زمین ۱ هفته قبل از درخواست)

  • اگر آپارتمان اجاره ای است، کپی قرارداد اجاره که در دفتر اسناد رسمی (نوتر) تأیید شده

  • شماره مالیات ترکیه

  • حساب بانکی به مبلغ ۵.۰۰۰ یورو یا ۶.۰۰۰ دلار. این مبلغ باید در حساب بانک ترکیه ای باشد و کپی دفترچه بانک برای ارائه مجوز اقامت مورد نیاز است

  • پرداخت هزینه درخواست و هزینه خدمات

*** با مدارک فوق آپارتمان Alany a (تراست یونایتد) کلیه خدمات را در طول فرآیند درخواست ارائه خواهد کرد.