TAPU (vlasnički list)

Tapu – to je jedini dokument koji dokazuje pravo vlasništva nad imovinom u Turskoj. Svi Tapusi se izdaju i pohranjuju u zemljišnoknjižnom uredu.

Vlasnici nekretnine u Turskoj mogu biti i fizička i pravna lica registrovana u Turskoj ili u inostranstvu. U Tapu bi moglo biti upisano nekoliko vlasnika, ali njihov udio u imovini može biti različit. Maksimalan broj suvlasnika za jedan Tapu – 10 osoba. To mogu biti rođaci kao i slučajni prolaznici. Ne postoji starosna granica. Broj vlasnika i vlasničke interese određuje kupac.

Kupac može dobiti Tapu tek nakon uplate pune vrijednosti nekretnine.

Za početak postupka registracije Tapua, svi budući vlasnici nekretnine moraju imati sljedeću dokumentaciju:

• kopiju pasoša
• 2 fotografije veličine za pasoš (3,5 x 4,5 cm)
• Turski poreski broj.

Troškovi za:

1. Porez, koji iznosi 4% od procijenjene vrijednosti, koju utvrđuje opština.

2. Državna taksa Državnoj banci Turske iznosi oko 80 €.

3. Usluga licenciranog tumača oko 40 €