POREZ NA KAPITALNI DOBIT

Porez na kapitalnu dobit plaća se od sljedećih transakcija nekretnina:

• Iznajmljivanje
• Preprodaja imovine prije 5 godina nakon kupovine

Prvih 3000 TL prihoda za iznajmljivanje stambene imovine i prvih od 11 000 TL prihoda od preprodaje se ne oporezuju. Ako se imovina proda nakon 5 godina, ne morate platiti porez na kapitalnu dobit.

U slučaju da se imovina proda u roku od 5 godina tada ste dužni platiti sljedeći porez:

*0,000 TL – 12,600 TL % 15
*12.601 TL – 30.000 TL % 20
*30.001 TL – 69.000 TL % 27
*69.001 TL – Iznad % 35

Ovaj porez se plaća iz iznosa razlike između cijene prilikom kupovine i prodaje nekretnine.

* Poreske stope navedene na dan objavljivanja. Za provjeru informacija kontaktirajte naše osoblje.