Novo pravilo za tursko državljanstvo 2022. godine!

Za pažnju investitora u Turskoj

U skladu sa izmjenom i dopunom Pravilnika o provedbi Zakona o turskom državljanstvu , objavljenom 06.01.2022 ., za podnošenje zahtjeva za tursko državljanstvo ulaganjem u nekretnine, otkazana je mogućnost plaćanja cijene nekretnine u turskim lirama i plaćanje se treba izvršiti u SAD dolara .

Ili ekvivalentno sa drugim potrebnim stranim valutama. Izmjena učinjena u uslovima prihvatanja turskog državljanstva važi za transakcije izvršene nakon 06.01.2022 . godine, transakcije izvršene prije ovog datuma sa turskim lirama nisu obuhvaćene ovim zakonom.


Vrijednost imovine koju je Turska kupila da bi dobila tursko državljanstvo ove godine je 250.000 dolara i nije se mijenjala, a obaveza da je neće ponovo prodati u roku od 3 godine je također obavezna.

U posljednjem koraku u naporima vlasti da podrže tursku liru, turska vlada je ažurirala svoju regulativu koja daje državljanstvo strancima u zamjenu za određeni iznos ulaganja ili kupovinu nekretnina.

Stranci dobijaju državljanstvo ako poseduju imovinu u vrednosti od najmanje 250.000 dolara tri godine ili su uložili najmanje 500.000 dolara ili imaju turski dug u ekvivalentnom iznosu za tri godine .