GODIŠNJI POREZ NA IMOVINU U TURSKOJ

Poresko zakonodavstvo u Turskoj je isto za strance i državljane. Porez na imovinu se plaća godišnje. Vrijednost poreza se obračunava na osnovu vrijednosti imovine koja je navedena u posjedovnom listu. Stopa poreza ovisi o vrsti nekretnine i lokaciji. Ova vrijednost se može mijenjati prema inflaciji u Turskoj.

Može se uplatiti kancelarijama opštine Alanya, jednom godišnje ili dva puta – pola u maju i pola u oktobru.

Apartmani i vile: 0,2%

Prodavnice i uredi: 0,4%

Zemljište: 0,2% & 0,6%