BORAVNA DOZVOLA

Kao vlasnik kuće ili zakupac nekretnine, imate pravo na boravišnu dozvolu u Turskoj. Supruga vlasnika kuće i djeca (mlađa od 18 godina) imaće pravo na dobijanje boravišne dozvole.

Trajanje svake boravišne dozvole je godinu dana i prije isteka potrebno je obnoviti. Ako imate boravišnu dozvolu 5 godina uzastopno, na 6. godini imat ćete pravo podnijeti zahtjev za tursko državljanstvo. Ako imate boravišnu dozvolu 8 godina uzastopno u 9. godini imaćete pravo da dobijete stalnu boravišnu dozvolu.

Sljedeća dokumenta koja su potrebna prilikom podnošenja zahtjeva za boravišnu dozvolu

  • 4 slike za pasoš

  • Kopija pasoša i zadnji datum ulaska

  • Popunjavanje onlajn formulara za prijavu

  • Zdravstveno osiguranje (između 0-17 i preko 66 godina nije potrebno)

  • Kopija tapu (izdaje zemljišnoknjižni ured 1 sedmicu prije podnošenja zahtjeva)

  • Ako se radi o stanu za najam, kopija ugovora o zakupu odobrena kod javnog bilježnika

  • Turski porezni broj

  • Bankovni račun u iznosu od 5.000 € ili 6.000 $. Ovaj iznos treba biti na turskom bankovnom računu, a kopija bankovne knjižice je potrebna za predaju za boravišnu dozvolu

  • Naknada za prijavu i naknada za uslugu

*** Uz gore navedene dokumente Apartman Alanya (Trust United) će pružiti sve usluge tokom procesa prijave.